Programul slujbelor

Marți, 2 iulie

 • 18.00 - Acatist
 • 18.45 - Spovedanie

Vineri, 5 iulie

 • 17.30 - Sf. Maslu
 • 19.30 - Spovedanie

Duminică, 7 iulie

 • 11.30 - Sf. Liturghie

Marți, 9 iulie

 • 18.00 - Acatist
 • 18.45 - Spovedanie

Vineri, 12 iulie

 • 17.00 - Sf. Maslu de obște

Sâmbătă, 13 iulie

 • 09.15 - Acatist
 • 10.00 - Sf. Liturghie Arhierească

Duminică, 14 iulie

 • 11.30 - Sf. Liturghie

Marți, 16 iulie

 • 18.00 - Acatist
 • 18.45 - Spovedanie

Vineri, 19 iulie

 • 17.30 - Sf. Maslu
 • 19.30 - Spovedanie

Sâmbătă, 20 iulie
Sfântul Prooroc Ilie

 • 09.30 - Acatist
 • 10.00 - Sf. Liturghie

Duminică, 21 iulie

 • 11.30 - Sf. Liturghie

Marți, 23 iulie

 • 18.00 - Acatist
 • 18.45 - Spovedanie

Vineri, 26 iulie

 • 17.30 - Sf. Maslu
 • 19.30 - Spovedanie

Duminică, 28 iulie

 • 11.30 - Sf. Liturghie

Marți, 30 iulie

 • 18.00 - Acatist
 • 18.45 - Spovedanie

Program bibliotecă: În fiecare vineri după Taina Sfântului Maslu

Sâmbătă, 1 iulie, în ziua de pomenire a sfinților Cosma și Damian, a fost săvârșită Sfânta Liturghie în biserica „Sf. Mihail” (Michaelskirche) din München de către preoții Conferinței Preoților Ortodocși din München. De mai multe secole, biserica Sf. Mihail adăpostește moaște ale celor doi sfinți care au pătimit la Roma.

Păstrând deja o tradiție creată de către otodocșii din München, sâmbătă, 1 iulie 2017, a fost oficiată Sfânta Liturghie în biserica romano-catolică Sf. Mihail, care de mai multe secole adăpostește moaște ale celor doi sfinți, doctori fără de argint.

Sf. Liturghie a fost oficiată de către preoții diferitelor jurisdicții ortodoxe din München (greci, ruși, sârbi, bulgari, români etc.) constituiți în Conferința Preoților Ortodocși din München, protos fiind, conform dipticelor, părintele arhimandrit Peter Klitsch, reprezentantul Mitropoliei Grecești din Germania, ca parte a Patriarhiei Ecumenice.

Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Germaniei, Austriei și Luxemburg-ului a fost reprezentată la această slujbă de către părintele Alexandru Nan, paroh al parohiei „Nașterea Domnului” din München și Protopop al Bavariei și câțiva credincioși ai parohiei „Nașterea Domnului”. La sfârșitul slujbei, pr. Alexandru Nan a fost prezentat ca purtător de cuvânt (Sprecher) al Conferinței pentru următorii doi ani.

Pe lângă moaștele sfinților prăznuiți, Cosma și Damian, credincioșii ortodocși prezenți au putut venera moaște ale Sf. Luca al Crimeii, ale Sfinților Neomartiri Ruși și mai multe icoane, între care și cea a Sf. Alexander Schmorell, prăznuit anual pe data de 13 iulie.

 

Moaștele Sfinților Cosma și Damian au fost aduse pe teritoriul Germaniei (la Bremen) din Italia, în secolul al 10-lea, de către arhiepiscopul Adaldag (900-988) de Bremen. După războiul de treizeci de ani (1618-1648), principele Maximilian le-a cumpărat pentru biserica „Sf. Mihail” din München, unde sunt venerate până astăzi.

Rugăciune către Sfinţii Mucenici şi Doctori fără de arginţi Cosma şi Damian

Slăviţilor făcători de minuni şi Doctori fără de arginţi, Cosma şi Damian! Iubindu-L pe Hristos Dumnezeu din tinereţile voastre, nu numai meşteşugul doctorilor aţi învăţat, ci mai ales har neîmpuţinat al tămăduirii tuturor bolilor aţi primit de la Dumnezeu. Pentru aceasta, şi pe noi, care cădem înaintea cinstitei icoanei voastre, degrab auziţi-ne. Pe copiii care cer ajutorul vostru la învăţătură povăţuiţi-i cu rugăciunile voastre, ca, râvnind vieţuirii voastre, să afle nu numai cele pământeşti, ci mai ales să sporească în cucernicie şi în credinţa cea dreaptă. Celor ce zac de boală şi s-au deznădăjduit de ajutorul omenesc, dar aleargă la voi cu credinţă fierbinte şi rugăciune osârdnică, tămăduire dăruiţi-le cu cercetarea voastră cea milostivă şi de minuni făcătoare; aşijderea şi pe cei ce din pricina bolilor grele au căzut în trândăvire, în puţinătate de suflet şi în cârtire, cu harul cel dat vouă de Dumnezeu întăriţi-i în răbdare şi îndrumaţi-i ca să priceapă sfânta şi desăvârşita voie a lui Dumnezeu în ce ne priveşte şi să se facă părtaşi ai harului mântuitor al lui Dumnezeu. Pe toţi cei ce aleargă la voi cu osârdie ocrotiţi-i de bolile cele crunte, şi apăraţi-i de moartea năprasnică, şi cu puternica voastră mijlocire înaintea lui Dumnezeu păziţi-i neclintiţi în dreapta credinţă şi ajutaţi-i în sporirea duhovnicească, ca împreună cu voi să se învrednicească în veacul ce va să vină a lăuda şi a slăvi numele cel preasfânt şi de mare cuviinţă al Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, în vecii vecilor. Amin.

(Sursa: https://doxologia.ro/rugaciune/rugaciune-catre-sfintii-mucenici-doctori-fara-de-arginti-cosma-damian)

Pr. prot. Alexandru Nan

Comunitate

Pr. Prof. Dr. Mircea Basarab

Înregistrare la autoritățile germane cu sigla RX

Cerere de înscriere

Puteți descărca de aici:

Cererea de înscriere în
parohia noastră.

Citatele zilei

 • 01-slide-f.jpg
 • 02-slide-f.jpg
 • 03-slide-f.jpg

© Biserica Ortodoxă Română “Naşterea Domnului” MÜNCHEN | Adresa: Blumen-Str. 36, 80331 München | Pr. paroh Nicolae Canciu: 0151-45990348