Programul slujbelor

Marți, 2 iulie

 • 18.00 - Acatist
 • 18.45 - Spovedanie

Vineri, 5 iulie

 • 17.30 - Sf. Maslu
 • 19.30 - Spovedanie

Duminică, 7 iulie

 • 11.30 - Sf. Liturghie

Marți, 9 iulie

 • 18.00 - Acatist
 • 18.45 - Spovedanie

Vineri, 12 iulie

 • 17.00 - Sf. Maslu de obște

Sâmbătă, 13 iulie

 • 09.15 - Acatist
 • 10.00 - Sf. Liturghie Arhierească

Duminică, 14 iulie

 • 11.30 - Sf. Liturghie

Marți, 16 iulie

 • 18.00 - Acatist
 • 18.45 - Spovedanie

Vineri, 19 iulie

 • 17.30 - Sf. Maslu
 • 19.30 - Spovedanie

Sâmbătă, 20 iulie
Sfântul Prooroc Ilie

 • 09.30 - Acatist
 • 10.00 - Sf. Liturghie

Duminică, 21 iulie

 • 11.30 - Sf. Liturghie

Marți, 23 iulie

 • 18.00 - Acatist
 • 18.45 - Spovedanie

Vineri, 26 iulie

 • 17.30 - Sf. Maslu
 • 19.30 - Spovedanie

Duminică, 28 iulie

 • 11.30 - Sf. Liturghie

Marți, 30 iulie

 • 18.00 - Acatist
 • 18.45 - Spovedanie

Program bibliotecă: În fiecare vineri după Taina Sfântului Maslu

„Odinioară am fost legați de Dumnezeu prin lege; acum suntem legați prin credință și har și toate care sunt în legătură cu acestea; atunci eram în comuniune cu Dumnezeu ca robi, acum însă ca fii și prieteni.”                     

(Din: Nicolae Cabasila: Despre viața în Hristos)

Dragi frați și surori în Hristos,

și în acest an a început pentru noi, creștinii ortodocși, timpul tămăduitor al primăverii Postului Mare. Fie ca postul nostru să fie o mărturie disciplinei de sine a noastre, a răbdării și a statorniciei. Modelul nostru,  prezent în toate slujbele  bisericești, vindecătoare, din perioada prepascală a Postului Mare, este Însuși Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Însuși Hristos a subordonat propria Sa voință umană voinței Sale divine. Pentru noi a devenit om, pentru noi a pătimit și a murit. Să ne minunăm în fața bunătății lui Dumnezeu : Suntem izbăviți de boală, deoarece Mântuitorul bea pentru noi medicamentul! El ia asupra Sa durerile, iar noi suntem scutiți de pedeapsă! Prin pătimirile Sale și prin Sfânta Sa Înviere, Mântuitorul a restabilit pentru omul care merita dojana calea spre comuniunea cu Creatorul.

Pregătindu-ne pentru sărbătoarea sărbătorilor, minunata Înviere a Domnului Nostru Iisus Hristos, în timpul postului nu renunțarea se află în prim plan, ci beneficiul spiritual dobândit prin parcurgerea acestui frumos pelerinaj din răstimpul Postului Sfintelor Paști. Postul îndreaptă mereu și din nou atenția noastră asupra contemplării pline de dragoste a actului de mântuire arătat în viața lui Hristos și împlinit în fiecare creștin care Îl urmează. Postul Mare, cu slujbele sale caracteristice, este un pelerinaj spiritual, pe parcursul căruia ne descoperim pe noi înșine ca ființe create de Dumnezeu după chipul și asemănarea Sa.

Pe parcursul pelerinajului nostru de 40 de zile către Săptămâna Mare punem în evidență, prin postul trupesc, virtuțile binefăcătoare ale abstinenței  și renunțării. A posti înseamnă a deveni mai sărac, dar în același timp mai bogat. Postul face ca sufletul nostru să devină mai smerit și ne oferă răspunsul la întrebarea, ce anume pune în pericol libertatea noastră în Hristos, de ce pierdem mereu duhul păcii, de ce devenim sclavi, în loc să fim slujitori ai lui Dumnezeu. La începutul Postului Mare și Sfânt ne cerem iertare unul altuia! În călătoria noastră spirituală spre Săptămâna Mare si sărbătoarea Paștilor ne străduim să înlocuim toate însușirile noastre negative cu virtuți strălucitoare, să răspândim lumină în această lume. Să îmblânzim mânia și să alungăm ținerea de minte a răului! Postul Mare este un timp al schimbărilor. Ceea ce există doar în germene poate să ajungă în viața noastră viitoare la desăvârșire și plenitudine. În fiecare an avem posibilitatea și ocazia să înfăptuim din nou acest pelerinaj.

Postul Mare este și timpul acțiunilor caritative, al dragostei față de aproapele, al milosteniei, timp în care să observăm nevoile fraților și surorilor care ne înconjoară: refugiații, oamenii fără adăpost, cei flămâmzi, victimele violenței și ale războiului! Faptele noastre să fie mereu însoțite de rugăciuni adresate Binefăcătorului nostru, atotiertătorului Dumnezeu.

Dragostea de Dumnezeu ne este dăruită nouă oamenilor ca element constitutiv încă de la creaţie. „Nu noi înșine ne îndreptăm și ne înălțăm către Dumnezeu, ci Însuși Dumnezeu a coborât spre noi: Nu noi am căutat, ci noi am fost căutați! Dumnezeu Însuși S-a aplecat spre pământ și a găsit chipul Său“ , continuă Sfântul Nicolae Cabasila. Citim în continuare în scrierile Sfântului : „Dacă există ceva bun în noi, atunci este așezat în noi de Însuși Dumnezeu, nu prin eforturile noastre“  

Fie ca tocmai în acest timp al Postului Mare puterea dragostei noastre, manifestată prin pocăință și renunțare, să-L determine pe Dumnezeu, în nemărginita Sa bunătate, să-şi sporească dragostea față de noi oamenii. Laboratorul acestor evenimente este tocmai viața noastră prezentă. Chiar dacă omul copleșit de povara grijilor, a bolii și a suferinței, a singurătații și a părăsirii în uitare a pierdut orientarea, s-a abătut de la calea cea dreaptă, sau poate chiar și-a pierdut curajul, slujbele divine din timpul postului, pregătitoare pentru Săptămâna Mare și Sfântă, ne învață ceva esențial: Eforturile și și pătimirile noastre sunt necesare, dar trebuie completate şi desăvârșite mai ales de credința noastră.

Episcopii voștri ortodocși din Germania salută, la începutul Postului Mare și Sfânt din acest an, pe toți clericii ortodocși și întregul popor ortodox  binecredincios. Ca părinți ai voștri duhovnicești în Germania, sperăm și ne rugăm să reușiți să ajungeți cu succes, parcurgând acest pelerinaj cu entuziasm și perseverență, la țelul râvnit. Vă dorim vouă, tuturor, un post binecuvântat,  plin de bucurie duhovnicească și cunoștiință, și Îl rugăm pe Bunul Dumnezeu să vă binecuvânteze.

Berlin, 3 martie 2018

+ Mitropolitul Augoustinos al Germaniei, exarh al Europei Centrale

Președinte 

și ceilalți membrii 

ai Conferinței Episcopale Ortodoxe din Germania

Sursa: Fastenbrief der orthodoxen Bischöfe Deutschlands 2018

Comunitate

Pr. Prof. Dr. Mircea Basarab

Înregistrare la autoritățile germane cu sigla RX

Cerere de înscriere

Puteți descărca de aici:

Cererea de înscriere în
parohia noastră.

Citatele zilei

 • 01-slide-f.jpg
 • 02-slide-f.jpg
 • 03-slide-f.jpg

© Biserica Ortodoxă Română “Naşterea Domnului” MÜNCHEN | Adresa: Blumen-Str. 36, 80331 München | Pr. paroh Nicolae Canciu: 0151-45990348