Programul slujbelor

Marți, 2 iulie

 • 18.00 - Acatist
 • 18.45 - Spovedanie

Vineri, 5 iulie

 • 17.30 - Sf. Maslu
 • 19.30 - Spovedanie

Duminică, 7 iulie

 • 11.30 - Sf. Liturghie

Marți, 9 iulie

 • 18.00 - Acatist
 • 18.45 - Spovedanie

Vineri, 12 iulie

 • 17.00 - Sf. Maslu de obște

Sâmbătă, 13 iulie

 • 09.15 - Acatist
 • 10.00 - Sf. Liturghie Arhierească

Duminică, 14 iulie

 • 11.30 - Sf. Liturghie

Marți, 16 iulie

 • 18.00 - Acatist
 • 18.45 - Spovedanie

Vineri, 19 iulie

 • 17.30 - Sf. Maslu
 • 19.30 - Spovedanie

Sâmbătă, 20 iulie
Sfântul Prooroc Ilie

 • 09.30 - Acatist
 • 10.00 - Sf. Liturghie

Duminică, 21 iulie

 • 11.30 - Sf. Liturghie

Marți, 23 iulie

 • 18.00 - Acatist
 • 18.45 - Spovedanie

Vineri, 26 iulie

 • 17.30 - Sf. Maslu
 • 19.30 - Spovedanie

Duminică, 28 iulie

 • 11.30 - Sf. Liturghie

Marți, 30 iulie

 • 18.00 - Acatist
 • 18.45 - Spovedanie

Program bibliotecă: În fiecare vineri după Taina Sfântului Maslu

Botezul este Taina prin care omul, prin întreita afundare în apă și prin rostirea formulei botezului de către săvârșitor, curățindu-se de păcatul strămoșesc și de păcatele personale făcute până atunci, se renaște spre o viață nouă, se face părtaș roadelor răscumpărării prin jertfa Crucii și devine membru al Bisericii.

Taina botezului, instituită de către Mântuitorul nostru Iisus Hristos prin cuvintele „Mergând, învăţaţi toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh“ (Matei 28, 19), se săvârșește, de obicei, la 40 de zile după nașterea copilașului.

După porunca expresă a Mântuitorului, administrarea Tainei Botezului apare drept parte integrantă din însăși misiunea apostolică, având un caracter universal, iar după Înălțare, la Cincizecime, vedem pe Sfinții Apostoli botezând pe noii convertiți (F. Ap. 2, 38). Din ziua Cincizecimii, respectiv din momentul în care Mântuitorul, după moartea, învierea și înălțarea Sa, a trimis Duhul Sfânt asupra ucenicilor adunați în Ierusalim și s-a constituit Biserica, botezul apare actul prin care cineva devine membru al noii comunități.

Pentru primii creștini, un lucru era cert: pentru a deveni membru al Bisericii, pentru a fi creștin, trebuia să fii botezat. Prin el deveneai membru al poporului lui Dumnezeu, deschizându-se drumul Împărăției.

Sfântul Vasile cel Mare critica obiceiul acelora care amânau botezul cât mai mult posibil, chiar până în preajma morţii, nu din motive de credinţă, ci din indiferenţă sau viclenie. La rândul lor, nenumărate picturi de pe pereţii catacombelor şi inscripţii de pe pietrele funerare, toate aparţinând primelor veacuri creştine, stau mărturie că Biserica a recurs încă dintru început la botezul copiilor.

Pentru Taina Sfântului Botez sunt necesare:

 • certificatul de naştere (copie), adăugaţi: domiciliul părinţilor şi al naşilor, numărul de telefon și adresa de email
 • o lumânare
 • prosop mare de şters pruncul
 • prosopel pentru preot
 • o sticluță de ulei de măsline
 • naşii să fie membrii ai Bisericii Ortodoxe
 • naşii să poată rosti Crezul (Simbolul credinţei)
 • se achită taxa fixată de către Consiliul parohial
 • programarea se anunţă direct la biserică după sfintele slujbe, telefonic sau prin email

Programarea se anunţă direct la biserică după sfintele slujbe sau astfel:

Pr. paroh Nicolae Canciu: 0151-45990348
Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Simbolul credinței (Crezul)

Cred întru unul Dumnezeu, Tatăl atotţiitorul,
Făcătorul cerului şi al pământului, al tuturor celor văzute şi nevăzute.
Şi întru unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu,
Unul Născut,  Care din Tătal S-a născut, mai înainte de toţi vecii.
Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat,
născut, iar nu făcut, Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut.
Care pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire
S-a pogorât din ceruri și S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Maria Fecioara și S-a făcut om;
Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit şi S-a îngropat;
Şi a înviat a treia zi după Scripturi;
Şi S-a înălțat la ceruri şi șade de-a dreapta Tatălui;
Şi iaraşi va să vină cu slavă, să judece viii şi morţii, a Cărui Împărăţie nu va avea sfârşit.
Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă Făcătorul, Care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Care a grăit prin prooroci.
Întru una, sfântă, sobornicească şi apostolească Biserică;
Mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor,
Aştept învierea morţilor;
Și viaţa veacului ce va să fie. Amin.

Puteți downloda de aici această pagină: Despre Sfântul Botez

Comunitate

Pr. Prof. Dr. Mircea Basarab

Înregistrare la autoritățile germane cu sigla RX

Cerere de înscriere

Puteți descărca de aici:

Cererea de înscriere în
parohia noastră.

Citatele zilei

 • 01-slide-f.jpg
 • 02-slide-f.jpg
 • 03-slide-f.jpg

© Biserica Ortodoxă Română “Naşterea Domnului” MÜNCHEN | Adresa: Blumen-Str. 36, 80331 München | Pr. paroh Nicolae Canciu: 0151-45990348