Programul slujbelor

Vineri, 1 octombrie

 • 09.30 - Acatist
 • 10.00 - Sf. Liturghie

Sâmbătă, 2 octombrie

 • 09.00 - Sf. Liturghie

Marți, 5 octombrie

 • 17.30 - Acatist
 • 18.30 - Spovedanie

Joi, 7 octombrie

 • 18.00 - Sf. Maslu
 • 19.45 - Spovedanie

Duminica, 10 octombrie

 • 11.30 - Sf. Liturghie

 Marți, 12 octombrie

 • 17.30 - Acatist Sf. Paraschiva
 • 18.30 - Spovedanie

Joi, 14 octombrie

 • 09.30 - Acatist
 • 10.00 - Sf. Liturghie
 • 18.00 - Sf. Maslu în sobor de preoți

Duminica, 17 octombrie
(hramul mic al parohiei)

 • 11.30 - Sf. Liturghie prezidată de
  PS Dr. Sofian Brașoveanul

Marți, 19 octombrie

 • 17.30 - Acatist
 • 18.30 - Spovedanie

Joi, 21 octombrie

 • 18.00 - Sf. Maslu
 • 20.00 - Spovedanie

Duminica, 24 octombrie

 • 11.30 - Sf. Liturghie

Marți, 26 octombrie
Sf. Mare Mucenic Dimitrie

 • 09.30 - Acatist
 • 10.00 - Sf. Liturghie

Miercuri, 27 octombrie
Sf. Dimitrie cel Nou

 • 09.30 - Acatist
 • 10.00 - Sf. Liturghie

Joi, 28 octombrie

 • 18.00 - Sf. Maslu
 • 20.00 - Spovedanie

Sâmbătă, 30 octombrie
Sâmbăta morților - Moșii de  toamnă

 • 12.30 - Parastas

Duminica, 31 octombrie

 • 11.30 - Sf. Liturghie

PROGRAM BIBLIOTECA PAROHIALĂ:  

Vineri, 15 octombrie, între orele 10.00-12.00. Timpul poate fi folosit și pentru taina Sfintei Spovedanii!

 

Descarcă programul în pdf:
Programul slujbelor - octombrie 2021.pdf

Botezul este Taina prin care omul, prin întreita afundare în apă și prin rostirea formulei botezului de către săvârșitor, curățindu-se de păcatul strămoșesc și de păcatele personale făcute până atunci, se renaște spre o viață nouă, se face părtaș roadelor răscumpărării prin jertfa Crucii și devine membru al Bisericii.

Taina botezului, instituită de către Mântuitorul nostru Iisus Hristos prin cuvintele „Mergând, învăţaţi toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh“ (Matei 28, 19), se săvârșește, de obicei, la 40 de zile după nașterea copilașului.

După porunca expresă a Mântuitorului, administrarea Tainei Botezului apare drept parte integrantă din însăși misiunea apostolică, având un caracter universal, iar după Înălțare, la Cincizecime, vedem pe Sfinții Apostoli botezând pe noii convertiți (F. Ap. 2, 38). Din ziua Cincizecimii, respectiv din momentul în care Mântuitorul, după moartea, învierea și înălțarea Sa, a trimis Duhul Sfânt asupra ucenicilor adunați în Ierusalim și s-a constituit Biserica, botezul apare actul prin care cineva devine membru al noii comunități.

Pentru primii creștini, un lucru era cert: pentru a deveni membru al Bisericii, pentru a fi creștin, trebuia să fii botezat. Prin el deveneai membru al poporului lui Dumnezeu, deschizându-se drumul Împărăției.

Sfântul Vasile cel Mare critica obiceiul acelora care amânau botezul cât mai mult posibil, chiar până în preajma morţii, nu din motive de credinţă, ci din indiferenţă sau viclenie. La rândul lor, nenumărate picturi de pe pereţii catacombelor şi inscripţii de pe pietrele funerare, toate aparţinând primelor veacuri creştine, stau mărturie că Biserica a recurs încă dintru început la botezul copiilor.

Pentru Taina Sfântului Botez sunt necesare:

 • certificatul de naştere (copie), adăugaţi: domiciliul părinţilor şi al naşilor, numărul de telefon și adresa de email
 • o lumânare
 • prosop mare de şters pruncul
 • prosopel pentru preot
 • o sticluță de ulei de măsline
 • naşii să fie membrii ai Bisericii Ortodoxe
 • naşii să poată rosti Crezul (Simbolul credinţei)
 • se achită taxa fixată de către Consiliul parohial
 • programarea se anunţă direct la biserică după sfintele slujbe, telefonic sau prin email

Programarea se anunţă direct la biserică după sfintele slujbe, telefonic (Pr. Alexandru Nan: 089 518 77777 / 0152 59975144, sau prin email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.)

Simbolul credinței (Crezul)

Cred întru unul Dumnezeu, Tatăl atotţiitorul,
Făcătorul cerului şi al pământului, al tuturor celor văzute şi nevăzute.
Şi întru unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu,
Unul Născut,  Care din Tătal S-a născut, mai înainte de toţi vecii.
Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat,
născut, iar nu făcut, Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut.
Care pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire
S-a pogorât din ceruri și S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Maria Fecioara și S-a făcut om;
Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit şi S-a îngropat;
Şi a înviat a treia zi după Scripturi;
Şi S-a înălțat la ceruri şi șade de-a dreapta Tatălui;
Şi iaraşi va să vină cu slavă, să judece viii şi morţii, a Cărui Împărăţie nu va avea sfârşit.
Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă Făcătorul, Care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Care a grăit prin prooroci.
Întru una, sfântă, sobornicească şi apostolească Biserică;
Mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor,
Aştept învierea morţilor;
Și viaţa veacului ce va să fie. Amin.

Puteți downloda de aici această pagină: Despre Sfântul Botez

Comunitate

Pr. Prof. Dr. Mircea Basarab

Înregistrare la autoritățile germane cu sigla RX

Citatele zilei

Cerere de înscriere

Puteți descărca de aici:

Cererea de înscriere în
parohia noastră.

 • 01-slide-f.jpg
 • 02-slide-f.jpg
 • 03-slide-f.jpg

© Biserica Ortodoxă Română “Naşterea Domnului” MÜNCHEN | Adresa: Blumen-Str. 36, 80331 München | Părintele Paroh Alexandru Nan | Telefoane: 089.51.877.777 | 015.259.975.144